Съобщения
 • събота
  04 юли 2020
 • +21°C
  ниска облачност
 • БУЛ. СЛАВЯНСКИ №18
  СТАРА ЗАГОРА 6000, БЪЛГАРИЯ
 • (042) 605 349
  ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ
28.05 2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИ АВТОБУСИ ОТ 28 МАЙ 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИ АВТОБУСИ ОТ

АВТОГАРА СТАРА ЗАГОРА ОТ 28.05.2020г. ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

 

 1. АРНАУТИ – 7:35ч.; 17:45ч.;  - ежедневно;
 2. БЕНКОВСКИ – 6:45ч. -  понд до събота12:35ч.;16:15ч.- ежед.,

 18.00ч. – раб.дни

 1. БУРГАС  - 11.15ч, 15.00ч, 18:45ч.
 2. В А Р Н А – 08:55ч.,  
 3. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 10.00ч.;12:00ч.;
 4. ВИНАРОВО – 7.40ч. ежед., 15.20ч.,18ч.- раб.дни ; 16.00ч. – почивни дни.,
 5. ВОДЕНИЧАРОВО – 6:50ч. ; 16:15ч. – само петък от 03 юни и в сряда
 6. ГЪЛЪБОВО –7:30; 10.35 ;11:30;13.15, 14.30,15.20; 16.30,17:30ч.- РАБ. ДНИ;

                                   9.30, 10:35; 14:00ч.;17:33- ПОЧ. ДНИ;     

 1. ДИМИТРОВГРАД – 9:30ч.;11.30ч. – ежед.
 2. Д Ъ Б О В О – 6.30ч. и 16.15ч. – раб. дни
 3.  Е Л Х О В О  - 12.50ч.
 4.  З Л А Т О Г Р А Д – 16:29ч.
 5.  ЗМЕЙОВО – 9:00ч.; 13:45ч.; 18:00;  - ежедн.
 6. ЗНАМЕНОСЕЦ – 12.00ч .- раб.дни
 7. ИВАЙЛОВГРАД - 14:30ч.;
 8.  КАЗАНЛЪК– 6:15ч. ; 7:15ч.; 8.45ч.; 9:15ч.; 10.45; 12:45ч.;14:45ч. от 1 юни; 17:00.; 17:50ч.- раб.дни;

                                  6:15ч.; 7:15ч. ; 10.45ч, 12:45ч.; 14.15ч. 17:00ч. – почивни дни

 1. КАЛОЯНОВЕЦ – 11:30ч.- работни дни
 2.  КОЗАРЕВЕЦ – 6:50ч.;16:15ч.; 18:00ч.- раб.дни;   //   9:30ч.; 16:15ч.- поч. дни;
 3.  К О Т Е Л –16.10 /раб.дни/;   14:13ч.
 4.  КРУМОВГРАД – 14.15ч
 5.  МОГИЛОВО – 7:40ч.; 15:20ч.; 18:00ч.; - само в петък;
 6.  МОМЧИЛГРАД14.15ч; 13:45ч.;15.00ч
 7.  МЪГЛИЖ–8:00ч.; 10:00ч; 18:30ч– ежед.. 16:20ч- раб.дни;  
 8.  НИКОЛАЕВО – 12.00ч – раб.дни, // 14.30ч. и 17.30ч. - ежедневно
 9.  НОВА ЗАГОРА -  8.00ч, 9.00ч,14.13; 16.10ч/ раб.дни/; 16:15ч; 17.53ч.
 10.  ПАВЕЛ БАНЯ - 10:20ч.;
 11.  П Л Е В Е Н – 6:15 от 1 юни;10.50ч ; 13.45ч  
 12.  П Л О В Д И В – 7:10ч.; 8.30ч; 8.45ч /понд до съб/; 9:05 от 16 юни;  10.30ч./раб.дни/; 11.30ч.;15:00ч. ;16.30ч.
 13.  ПОМОЩНИК -15.20ч.
 14.  О М У Р Т А Г – 16.10ч. – раб. дни
 15. РАДНЕВО - 7:00ч.;7:30ч.;9.00;9:30ч.;10.00ч.;11:00ч.;11.30ч.;12:00ч.; 14.45ч.; 16.00ч.; 17:30.; 18.00ч.;18:30ч;19.10ч.- раб.дни//    

 Поч. дни7:30ч.;9.00ч.; 12:30ч.; 16.30ч.; 18.00ч;

 1.  Р У С Е  - 12.00ч.
 2.  С Л И В Е Н – 12:45ч. ;14:15ч, 16.10ч/ раб.дни/;16:45ч. от 16 юни 17:53ч.; 17.30ч16.30ч.  /понд до съб./  // 18.00ч. ежед.
 3.  С О Ф И Я – 3.30ч; 6:04ч, ; 7.40ч; 10.00ч. ; 13:04ч., ; 14.00ч; 16:40ч.  
 4.  СТРЕЛЕЦ – 6:10ч.- раб.дни;  7:30ч. – поч.дни;  18:00ч. – ежедн.
 5.  СЪБРАНО – 12:35ч. - ежедн;    
 6.  Т В Ъ Р Д И Ц А – 9.30ч. / раб.дни/  ; 14.30ч. и 17.30ч.
 7.  ТОПОЛОВГРАД – 8.30ч. ,  14.15ч.;
 8.  ТРЪНКОВО – 6:30ч.; 17:55ч.- раб.дни ;  8:30; 16:25ч.- поч.дни;
 9.  Х А С К О В О – 12.30ч/ понд.- съб. /  ; 15.00ч; 17.00ч , 18.15ч.
 10.  Х А Р М А Н Л И – 7.30ч. ;11.00ч и 17.10ч.  
 11.  Ч И Р П А Н – 8:00ч.; 14:00ч.; 18:00ч.- раб.дни;